blogg_4tips_juridiskt_1230x400

Starta företag, Driva företag

4 smarta juridiska starta-eget-tips

Skriven av LRF Konsult |

När du ska starta företag är det en god idé att ägna lite tid åt att sätta sig in i vad det kan innebära för dig om något oförutsett sker i ditt företagande eller privatliv. Nedan listar vi fyra områden du bör tänka till kring för att du ska känna dig trygg som egenföretagare.

1. Undvik risken för tvist

Är ni fler som ska starta företag tillsammans behöver ni skriva ett kompanjonavtal för att undvika risken för tvister framöver. Troligtvis känns eventuella tvister  långt borta i uppstartsfasen av ett företag. Men mycket oförutsett kan hända. Skilsmässor, oenigheter kring ägande och plötslig bortgång är exempel på händelser som ett kompanjonavtal kan hjälpa till att reglera. Det ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor och kan ange hur delägare, vid oenighet, kan komma ifrån varandra.

 2. Ekonomisk trygghet genom försäkring

Som företagare har du ett stort eget ansvar för ditt försäkringsskydd och din framtida pension. Du bör ta hjälp av en specialist inom försäkring och pension som hjälper dig att planera för framtiden och för oväntade och oönskade händelser, som sjukdom eller dödsfall.

Guide: Lilla nyföretagarbibeln  Kom igång med ditt företag – så att du kan göra rätt från början Hämta guide

 3. Se över din juridiska situation som privatperson

En företagare är ju också privatperson. För att både du och din familj ska kunna känna trygghet i alla situationer bör du i ett tidigt skede i företagandet upprätta juridiska handlingar som t ex. äktenskapsförord/ samboavtal och testamente. Tydliga juridiska avtal kan underlätta i framtiden om du får ändrade familjeförhållanden eller dödsfall i familjen eller bland delägarna.

 

4. Få koll på styrelsens ansvar

I mindre företag är det vanligt att närstående är styrelseledamöter. Styrelsen för ett aktiebolag har långtgående ansvar. Om bolaget drabbats av förluster eller inte kommit igång så bra som man hoppats kan det finnas skäl att vara observant. Misstänker man att mer än halva aktiekapitalet i ett bolag är förbrukat har man skyldigheter enligt aktiebolagslagen att  bl a en kontrollbalansräkning ska upprättas. Följer man inte bestämmelserna som gäller när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat finns det risk för styrelsen att drabbas av personligt betalningsansvar. För att göra rätt krävs att du vet vilka steg som ska tas och för detta finns ta hjälp att ta emot av en rådgivare.

Vi på LRF Konsult kan hjälpa dig genom alla faser i ditt företagande. Välkommen att ta kontakt!