×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Allvarliga följder för lantbrukets lönsamhet i torkans spår

ll_1200x600

Sommarens torra och varma väder har påverkat jordbruksföretagen mycket med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Spannmålsskördarna beräknas vara 30-70 procent lägre än normalt och grovfoderbristen är stor. Lantbruksföretag med nötkreatur och lamm minskar sina besättningar vilket leder till långa slaktköer. De dåliga skördarna medför att Sverige övergår från att exportera spannmål till att bli beroende av import visar rapporten Lantbrukets lönsamhet.

- Det ekonomiska läget på grund av torkan är bekymmersamt med fleråriga effekter för många av företagarna. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar. Vi har aldrig prognostiserat så svaga resultat som vi ser nu när vi sammanställt denna rapport. Däremot är det stora variationer mellan företag och i olika delar av landet om hur torkan har påverkat lantbruksföretagarna, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk.

Rapport: Lantbrukets lönsamhet Hämta rapport

Beräkningarna visar på ökade produktionskostnader för 2018 jämfört med 2017 som för spannmål motsvarar 80 öre per kg och i mjölkproduktionen är det ökade produktionskostnader på 50-60 öre per kg mjölk. Det ska noteras att torkan medför även ökade produktionskostnader under år 2019 som i dagsläget är för tidiga att kvantifiera. De innebär att företagarna måste arbeta hårt med intäkter och kostnader som effektivitet och prisbild.

- Som lantbrukare gäller det nu att få koll på sitt nuläge och ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur man ska agera framåt för att kunna fortsätta sitt företagande. Det gäller också att och ha en kontinuerlig dialog med samarbetspartners som foderleverantörer, slakterier och finansiärer för att hålla verksamheten rullande och klara likviditeten. Det finns även framtagna jordbruksstöd, bland annat har Jordbruksverket subventionerat ekonomisk rådgivning kraftigt, säger Stefan Nypelius, Affärsrådgivare.

Fakta om rapporten

Rapporten Lantbrukets lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar. Detta är en specialutgåva för att se effekterna av sommaren 2018 års torka. Vi kommer kontinuerligt att följa situationen och göra uppdateringar över hur det påverkar lantbrukets lönsamhet inom produktionsinriktningarna mjölk, griskött, nötkött och växtodling.