×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Effekten av torkan slår kraftigt även på 2019

Trees

Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet är lantbruksföretagen 2019 fortsatt påverkade av 2018 års torka. Lönsamheten 2019 förbättras marginellt för växtodling, mjölk och nötkött, medan lönsamheten för grisföretagen försämras. Rapporten är en prognos för lönsamheten 2019 vad gäller växtodling, griskött, mjölk och nötkött, samt verkligt utfall för 2018.

- Under 2019 har mjölkpriset varit stabilt. Skörden har generellt sett varit över 5 årssnittet. Och avräkningspriset på gris har ökat, som en följd av Kinas utbrott av afrikansk svinpest. Vi har även ett unikt ränteläge, som spås ligga lågt en lång tid framöver. Dessa positiva faktorer under 2019 har dock inte kompenserat fullt ut för låga ingående lager av spannmål och foder samt höga foderkostnader, säger Per Skargren segmentchef för Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Rapport: Lantbrukets lönsamhet  Läs om lantbrukets lönsamhet. Hämta rapport

Det finns många osäkerhetsfaktorer i omvärlden, med handelskonflikt mellan Kina och USA, samt Brexit där varken villkor eller utfall är klart. Just nu säljer Storbritannien stora volymer spannmål, för att undvika tullavgifter längre fram. Det, i kombination med ett stort lager globalt, pressar ner spannmålpriserna.

- Inför 2020 tror vi på en fortsatt prisuppgång på griskött. Mycket talar även för ett fortsatt stabilt mjölkpris. Det kan även bli brist på nötkött under andra halvåret. Terminspriserna på spannmål 2020 ligger också på en högre nivå än idag. Det behövs ett bra år för lantbrukarna för att fylla på kassan igen, säger Christine Andersson,  affärsrådgivare på LRF Konsult.

- Vi ser att trenden med färre, men större lantbruksföretag håller i sig. Frågan är om lantbrukarna som investerar klarar att kompensera för den volym Sverige tappar när andra lantbrukare avvecklar sin produktion. För att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin 2030, krävs det ökad ekonomisk hållbarhet i svenskt lantbruk, säger Jakob Söderberg, chef Affärsrådgivning.

Om rapporten

LRF Konsult släpper Rapporten Lantbrukets Lönsamhet årsvis. Rapporten baseras på befintliga företags resultat inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA med fler. Resultatet presenteras som Nyckeltalet (resultat före avskrivningar-finansnetto)/omsättning, och är baserat på redovisningen för svenska medelgårdar.