×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Fortsatt stark optimism bland Sveriges skogsägare

woman-2953507_1920

Sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon att investera och drygt hälften har inga lån på sin skogsfastighet. Dessutom ökar massaveds- och timmerpriserna i hela landet. Svenska skogsägare har alltså många anledningar att se ljust på framtiden. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Målsättningen med ett fossilfritt Sverige och den alltjämt växande e-handel är postivt för skogsägarna och bidrar till att de vill fortsätta investera i skog. Den starka skogskonjunkturen påverkas också av en fortsatt svag krona och stigande priser. Detta har i sin tur bidragit till att exportvärdet på skogsindustrins produkter har ökat, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.

Skogsbarometern 2018  Läs om svenska skogsägares uppfattning om konjunkturen. Hämta skogsbarometern

Högre virkespriser bidrar till en ökad vilja att avverka

Andelen skogsägare som tror på stigande priser på bioenergiråvara har gått stadigt uppåt de senaste tre åren och mer än hälften tror att priserna fortsätter uppåt. Man ser även positivt på utvecklingen av priset på både timmer och massaved vilket fått effekten att avverkningsviljan ökar. I år uppgav 43 procent att de planerar att avverka, de två senaste åren var det 36 procent. Priset på skog fortsätter att stiga och 64 procent av skogsägare tror att de fortsätter att öka. Detta är en trend som pågått sedan 2013 då fyra av tio gav samma svar.

Skogen ses som en långsiktig investering

Främsta anledningen till att äga skog är att man ser den som en god långsiktig investering och sex av tio skogsägare skulle investera mer i skog om de hade en miljon kronor. De mjuka värdena, som känslan av att äga skog, har minskat något i betydelse men fortfarande uppger drygt tre av tio detta som mest betydelsefullt. Bland skogsägare under 40 år och de med mindre fastigheter är detta dock viktigast.

- Att sex av tio skogsägare ser ljust på sin lönsamhet och att man ser skogen som en investering är positivt för branschen. Det betyder att det finns ett professionellt förhållningssätt till att äga skog som är betydelsefullt även för att kunna använda den på ett hållbar sätt till friluftsliv, jakt och rekreation. Som skogsägare gäller det att ha en aktiv långsiktig planering för att på så sätt öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Viktigaste insikterna från Skogsbarometern 2018

  • Sveriges skogsägare är optimistiska och ser skogen som en långsiktig investering.
  • Tack vare stigande priser och ökad efterfrågan är skogskonjunkturen god.

Tips till Sveriges skogsägare

  • Gör en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
  • Ta hjälp av både ekonomiska experter och experter på skog. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
  • Håll koll på virkesmarknaden och avverka i tid.
  • Ha kul! Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto roligare blir det att vara skogsägare.

Fakta om Skogsbarometern

Skogsbarometern är en årlig rapport där slumpvisa utvalda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuade Sifo 750 skogsägare under september 2018.