skog_1200x628

Vara skogsägare, Driva lantbruksföretag

Gynnsamt läge att sälja skog

Skriven av Markus Helin |

Företag i skogsindustrin skördar just nu stora framgångar. Industrin efterfrågar råvara vilket gör att du som äger skog får bra betalt för din skogsråvara. Det i kombination med ett lågt ränteläge har gjort att marknaden för skogsfastigheter varit fortsatt stabil första halvåret 2018 visar LRF Konsults rapport Skogsmarkspriser 2018 – halvår.

Sammantaget för hela riket är prisbilden nästintill oförändrad med en uppgång om 0,5 % till ett riksgenomsnitt om 422 kr/ m³sk (skogskubikmeter). Det är det högsta nominella riksgenomsnitt vi någonsin uppmätt sedan vi på LRF Konsult började mäta år 1995.

Vad som förvånar är att så få väljer att sälja när tiderna är så gynnsamma för försäljning. Även om utbudet ökade något i slutet av första halvåret, är det ändå överraskande att så få väljer att sälja. Förvisso får många skogsägare nu en god avkastning på sitt skogsinnehav men funderar man på att sälja är det helt klart ett gynnsamt läge just nu. 

Rapport: Skogsmarkspriser 2018 - halvår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling Hämta rapport

Bränderna kan ge högre priser 

Det andra halvåret 2018 började med svår torka som ledde till många skogsbränder. Skogsägare som drabbats av bränderna har fått se sina livsverk gå upp i rök och lider förstås stora känslomässiga förluster.
De allra flesta skogsägare är dock försäkrade och därmed delvis skyddade för den ekonomiska skada som bränderna orsakat. På lång sikt är vår uppfattning att varken intresset för att äga skog eller prisbilden för skogsmark är särskilt påverkade av bränderna. På kort sikt vet vi också av erfarenhet att priserna till och med kan stiga nära de brandhärjade områdena. Främst på grund av att många drabbade skogsägare använder försäkringsersättningen till att investera i mer oskadad skog, vilket leder till att efterfrågan ökar.

Fortsatt stabil marknad 2018

Marknaden påverkas av många faktorer som världspolitik, Riksbankens prognostiserade räntehöjningar senare i år, virkespriser och konjunkturen som någon gång kommer att vända. Vår bedömning är ändå att marknaden och konjunkturen är så stark att skogsägare fortsatt kommer få bra betalt vid försäljning av skogsmark under resterande del av året.

Markus Helin, Chefsmäklare LRF Konsult