×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Hälften av Sveriges lantbrukare upplever en god lönsamhet

lantbruksbarometer

Efter ett tufft år i spåren av fjolårets torka har sommarens goda skördar över hela landet gjort lantbrukarna mer optimistiska. Nästan hälften, 47 procent, upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket god, vilket är betydligt fler än i våras. Det visar Lantbruksbarometern höst 2019 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

I vårens mätning var lönsamhetsindex minus 30 men sedan dess har sommaren gett goda skördar i hela landet som har påverkat lantbrukarnas syn på lönsamheten i positiv riktning. Höstens lönsamhetsindex hamnar på minus 4 vilket är i linje med prognosen förra året (minus 3) men det skiljer sig kraftigt mellan produktionsgrenarna.

Lantbruksbarometern - hösten 2019  Läs om 500 svenska bönders uppfattning  om konjunkturen. Hämta Lantbruksbarometern

- Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet trots en god skörd då priserna på spannmål sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

Starkt förtroende och förbättrad likviditet

I vårens Lantbruksbarometer sa åtta av tio att de planerar åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och höstbarometern visar en positivt trend i likviditeten. Dessutom upplever lantbrukarna att de har ett fortsatt starkt förtroende hos konsumenterna, störst bland grisproducenterna där åtta av tio uppgett det svaret.

-  Visserligen ser vi en vikande köttkonsumtion i Sverige men den påverkar primärt importerat kött, så det kan nog ses som ett kvitto på att svenska lantbrukare produceras bra produkter, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

Återhämtning för svenskt lantbruk

Även om det finns skillnader mellan produktionsgrenarna och delar av Sverige, kan vi utifrån svaren i denna barometer se att svenskt lantbruk, generellt sett, har återhämtat sig väl jämfört med ifjol.

- Vi kan konstatera att förutsättningarna för vår lantbruksaffär återigen ser bättre ut. Efter den tuffa torkan under 2018 har skördarna i Sverige återgått till  normalnivå och nu blickar vi framåt för att se hur vi kan fortsätta bidra till utvecklingen av jordbruksnäringen i landet, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Tips till Sveriges lantbrukare

  • Följ regelbundet upp dina verksamhetsgrenar och ha koll på ditt rörelsekapital.
  • Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.
  • Var lyhörd för marknaden, använd ditt nätverk och var påläst för att fånga nya affärsmöjligheter.
  • Reflektera över vad du lärde dig av torkan 2018 och hur du kan använda detta framåt i ditt företag.

Fakta om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets utgåva är den 32:a helårsupplagan. Två frågor om gällande lantbrukarnas syn på lönsamhet ställs sedan 2012 även på hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Höst.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuade Kantar Sifo 500 lantbrukare mellan den 11 och 20 september 2019.