×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Lönsamheten fortsätter att stiga för Sveriges småföretagare

Smaforetagens_lonsamhet_hs2

Starkt konjunkturläge och fortsatt digitalisering är faktorer som påverkar lönsamheten för Sveriges småföretagare, det visar rapporent Småföretagens lönsamhet. Prognosen visar att landets småföretag ser ut att gå mot ytterligare ett lönsamhetsmässigt rekordår 2018 med en genomsnittlig lönsamhet på 17 procent.

Trots att många av de svenska småföretagen agerar i branscher som är hårt konkurrensutsatta, allt från åkerier till butiker, förutspås en ökad lönsamhet under 2018, med hjälp av bland annat kostnadsbesparingar och fortsatt digitalisering. Även statliga åtgärder som ROT- och RUT-avdraget bedöms ha betydelse för småföretagens resultat.

- Småföretagare lever i en verklighet som ständigt förändras inom allt från förändrade kundönskemål till ny lagstiftning och ökad global konkurrens. Så även om vi går mot ett nytt lönsamhetsmässigt rekordår hoppas vi nu också att småföretagarna har kvar förändringskraft att hantera en eventuell vikande konjunktur och minskad konsumtion framöver, säger Katarina Klingspor.

 

Rapport: Småföretagens lönsamhet - oktober  Läs om om Sveriges småföretagares lönsamhetsutveckling. Hämta rapport

Stora regionala skillnader

Rapporten Småföretagens lönsamhet analyserar lönsamhetsutvecklingen, resultat efter avskrivningar, i 16 regioner och fem branscher där många småföretag finns representerade: handel, bygg, transport, konsulttjänster och service, totalt 6 400 småföretag runt om i landet. 

Rapporten visar att lönsamheten 2018 väntas öka med i genomsnitt 1,5 procentenheter till 17 procent, och spås stiga inom samtliga regioner och branscher som tas upp i rapporten. Men lönsamhetsskillnaderna mellan regioner och branscher är fortsatt stora. Högst lönsamhet 2018 förväntas småföretagen i Östergötland ha med en lönsamhet på i genomsnitt 21,2 procent.

- Det är ingen slump att regioner som Östergötland, med stark infrastruktur och tillgång till arbetskraft, också visar på starka lönsamhetssiffror för småföretagen, säger Katarina Klingspor.

Konsultbranschen i topp

Samtliga fem branscher som tas upp i rapporten väntas stärka sin lönsamhet under året. Högst lönsamhet förutspås småföretagen inom konsultbranschen att ha, med en genomsnittlig lönsamhet på 22,7 procent. Byggföretagen beräknas också gå fortsatt starkt med en lönsamhet på 18,2 procent, vilket delvis grundas i en fortsatt stor efterfrågan på såväl nybyggnation, renoveringar som ombyggnationer. Småföretagen inom handeln väntas nå en lönsamhet på 8,1 procent medan de som tillhandahåller olika servicetjänster tros nå lönsamhet på i genomsnitt 19,4 procent.

- Samtidigt som nästan all tillväxt inom handelns sällanköpsvaror drivs av e-handeln ser vi hur dagligvaruhandeln fortsatt drivs av köp via de fysiska butikerna. Därför är det viktigt att småföretagare inom dagligvaruhandeln skapar strategier för att förhålla sig till de muskler som större aktörer kan ha när det gäller en kommande successiv övergång till e-handel även inom detta segment, säger Katarina Klingspor.

Även transportföretagen väntas stärka sin lönsamhet under året, som beräknas till 13,8 procent. Branschen, som är under hård konkurrens från utländska åkerier, tros bland annat gynnas av Europarlamentets beslut att genomföra en förändring av EU:s så kallade utstationeringsdirektiv.

Att tänka på för landets småföretagare under 2018

  • Efter valet – Osäkerheten kring regeringsfrågan för även med sig osäkerhet kring vilka skatteförslag som kan tänkas komma med i höstens budget. Utifrån valresultatet förefaller dock att det finns en majoritet i riksdagen som är för en utökning av RUT-avdraget. Vilka förslag som rent faktiskt kommer att presenteras av en ny regering ber vi att få återkomma med efter att regeringsbildningen är klar. 
  • Var beredd på bromsad ekonomi – Sverige har haft en högkonjunktur med stark tillväxt under de senaste åren. Världsbanken förutspår att världsekonomin kommer sakta in under kommande åren. Det kan därför vara en god idé att se över hur ditt företag kommer att påverkas när hushållen börjar bromsa sin konsumtion.
  • Skriv en affärsplan för ditt företag! – För att nå framgång med ditt företag behöver du veta vilken väg som tar dig dit. En affärsplan är en karta över företagets faser för att nå rätt mål i rätt tid på ett effektivt sätt. En plan bör inkludera alla faser, från start till utveckling av det lönsamma företaget och även beröra risker och krissituationer och en eventuell avveckling eller försäljning. Kontakta gärna din rådgivare för att få mer information om hur man göra en bra levande affärsplan.