×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Rationaliseringen förändrar det danska lantbruket i snabb takt

Rationaliseringen_forandrar_det_danska_lantbruket_i_snabb_takt

Medelarealen ökar och lantbrukarna fokuserar mer på lönsamhet än tillväxt. Men oron över vem som ska ta över finns där.

Det finns knappt 10 000 heltidslantbrukare i Danmark, cirka 1000 företag försvann bara under 2016 och minskningen fortsätter. Hög skuldsättningsgrad har lett till att relativt många lantbruk gått i konkurs.

Oro över generationsväxlingen

Ett tecken på tuffare tider för lantbruket är att bankerna blivit mer tveksamma till investeringar i lantbruksföretag efter miljardförluster i samband med konkurserna. Utvecklingen oroar de danska lantbrukarna som ser stora svårigheter för nästa generation att ta över. Det blir helt enkelt för dyrt.

 

De lantbrukare vi träffade i Danmark oroar sig över vem som ska ta över, men de är samtidigt mycket fokuserade på att bli lönsamma, säger Hanna Andersson, lantbruksekonom på LRF Konsult.

 

Under arbetet med rapporten "Bonden i tio EU-länder" besökte Hanna Andersson danska bönder och hennes bild är att danska lantbrukare är väldigt lättade över minskade restriktioner för kvävegödsling. Det gör att man kan fokusera på att producera en råvara med hög kvalitet och högt proteininnehåll vilket ger ett ökat försäljningspris på marknaden.

– Generationsskiften är en stor fråga, men också synen på att politiken inte skapar långsiktiga förutsättningar. Man är rädd för att investera eftersom framtiden känns osäker, konstaterar hon.

Danska mjölkproducenter har, precis som svenska, haft några tuffa år. Men nu tycks en framtidstro på mjölkproduktion börjat spira. Nyckeln verkar vara just fokus på lönsamhet istället för den tidigare inriktningen på att ständigt växa.

Finns det någon slutsats att dra för svenska bönder av din resa i Danmark?

–Att förutsättningar snabbt kan ändras. Det var ingen lantbrukare i rapporten 2005 som kunde förutspå att markpriserna i Danmark skulle halveras de nästkommande åren, detta slog undan benen på många lantbrukare. Lärdomen vi kan dra från detta är att man ska vara försiktig med att kalkylera med en ständig värdeökning på åkermark.

Läs hela rapporten om Danmark