bygg_1200x630

Utnyttja ditt ROT-och RUT-avdrag maximalt

Skriven av LRF Konsult |

Hamnar du i en situation där du själv inte kan utnyttja ditt ROT-eller RUT-avdrag maximalt kan du föra över en del av avdraget till din maka/make eller sambo. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller.

Med ROT-/RUT-avdrag kan du få skattereduktion för hushållstjänster utförda i ditt hem eller i din fritidsbostad. Du kan få avdrag för faktiska arbetskostnader, inte kostnader för material och resor.

ROT- och RUT-avdraget får tillsammans uppgå till högst 50 000 kr per person och år.. Avser avdraget enbart RUT-tjänster är avdraget högst 25 000 kr per år om du är under 65 år. Är du äldre Får ditt RUT-avdrag uppgå till 50 000 kr per år.  

Köper du tjänster som omfattas av ROT/RUT behöver du själv inte göra något för att få avdragen. Utföraren gör avdraget direkt på din faktura och när du betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Med andra ord behöver du själv inte ligga ut med några pengar

För att kunna använda ROT/RUT-avdragen fullt ut måste du ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret. ROT/RUT-avdrag kan utnyttjas först efter t.ex. jobbskatteavdraget och skattereduktionen för underskott av kapital. Det kan även förekomma att en person har betalat ROT/RUT-arbeten med så höga belopp att den högsta möjliga skattereduktionen redan har uppnåtts. I dessa fall är det möjligt att fördela om  ROT- eller RUT-avdraget till din make eller sambo. I vissa fall är det då. Makar och sambor som har gemensamt hushåll kan nämligen fritt fördela den preliminära skattereduktionen mellan sig. Tänk på att när det gäller ROT-avdrag måste den person som tar över skattereduktionen äga del i t ex bostaden när arbetet utfördes. För att kunna överlåta och ta över en slutlig skattreduktion måste man också upplysa om det i deklarationen. Det gäller både överlåtaren och övertagaren.

Det är en del snåriga regler när det gäller ROT/RUT-avdrag och det finns det en hel del man kan påverka. Vi på LRF Konsult hjälper dig gärna att deklarera så smart som möjligt och se till att du betalar rätt skatt utifrån ditt företag och din situation.