Foretagare_tjejer_1200x600-1

Driva företag

Så funkar arbetsgivardeklaration på individnivå

Skriven av LRF Konsult |

Nu ska arbetsgivare redovisa löner och andra ersättningar samt skatteavdrag för varje betalningsmottagare i en ny arbetsgivardeklaration. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2018 för de flesta företag som är skyldiga att föra personliggare och som har minst 16 anställda. För övriga företag blir den nya regeln aktuell från och med den 1 januari 2019. 

Detta innebär de nya arbetsgivardeklarationsreglerna

De nya sättet att lämna arbetsgivardeklarationer innebär att ersättningar för arbete samt skatteavdrag ska redovisas per betalningsmottagare. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Deklarationerna kan lämnas i Skatteverkets nya e-tjänst som öppnar i juni. Deklarationen ska, precis som i dag, normalt lämnas den 12:e varje månad.

Dessa företag omfattas från och med den 1 juli 2018

Företag inom restaurangverksamhet, tvätteri, frisör och bygg som ska föra personalliggare och som har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med den 1 juli 2018. För byggföretag gäller det att företaget har SNI-kod 41 (byggande av hus). Det innebär att de första deklarationerna enligt de nya reglerna ska lämnas i augusti 2018.

Den 1 januari 2019 gäller reglerna för övriga arbetsgivare

För övriga arbetsgivare blir det aktuellt att lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå från och med den 1 januari 2019. Det innebär att de första deklarationerna enligt de nya reglerna ska lämnas i februari 2019.

Årliga kontrolluppgiften – KU10

Alla företag som är arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift för samtliga utbetalningar för hela inkomståret 2018 precis som tidigare (KU10). Det gäller även arbetsgivare som från 1 juli 2018 ska redovisa arbetsersättningar m.m. i en arbetsgivardeklaration på individnivå.

För inkomståret 2019 ska däremot inte de uppgifter som redovisas i en arbetsgivardeklaration på individnivå tas med i den årliga kontrolluppgiften.

Vill du bolla om du omfattas av reglerna eller behöver hjälp för att deklarationen ska bli rätt? Kontakta oss!

Guide: 5 saker du som nyföretagare enkelt kan få hjälp med.  Så att du kan fokusera på det roliga Hämta guide