×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Svag framtidsoptimism trots goda förutsättningar

Svag_framtidsoptimism_trots_goda_forutsattningar

Nästan all mjölk och hälften av grisköttet säljs utomlands. Den svaga punkten är beroendet av spannmålsimport.

Fina förutsättningar för betesproduktion och spannmålsodling

Klimatet på ön innebär utomordentliga förutsättningar för intensiv betesproduktion och odling av spannmål. Den gräsbaserade foderproduktionen har dessutom skapat ett mervärde för mjölk från Irland. Med marknadsföring har man lyft fram att korna äter gräs istället för majs och soja. Det har man kunnat ta extra betalt för. Men det behövs också foderspannmål och där är självförsörjningsgraden bara femtio procent. 

Stort importberoende ett hot

Gustav AnderssonGustav Andersson, lantbruksrådgivare på LRF Konsult pekar i rapporten "Bonden i tio EU-länder" på riskerna med importberoendet. Han skriver att det finns en oro bland lantbrukarna att stora exportländer av spannmål, som Brasilien och Ryssland, i framtiden väljer att exportera större andel kött och därmed exporterar mindre andel foderspannmål. Utan tillräckliga mängder foderspannmål för de irländska mjölkproducenterna hotas i förlängningen landets exportmöjligheter.

Brexit är ett annat hot som de irländska lantbrukarna ser framför sig. Storbritannien är idag den största exportmarknaden för irländska livsmedelsprodukter. Om den marknaden krymper blir effekterna påtagliga för det irländska lantbruket.

Svag framtidtro hos Irlands lantbrukare

Trots de goda förutsättningarna på den gröna ön är lantbrukarna inte särskilt optimistiska inför framtiden. Förutom den ovan beskrivna osäkerheten är lönsamheten för låg och som i många andra länder finns rädslan över att den yngre generationen inte vill ta över.Trots framgångar för irländskt jordbruk är osäkerheten om vart man är på väg stor.

Gustav Andersson fastnade ändå för några positiva saker att ta med sig hem till Sverige. Framförallt möjligheten som irländska mjölkbönder har att binda mjölkpriset på upp till 5 år.

– Skulle vi erbjudas det av våra uppköpare i Sverige hade vi kunnat låsa kalkylen på ett annat sätt i våra mjölkföretag och fokusera mera på produktionen, samtidigt skulle vi kunna visa upp fasta intäkter för externa finansiärer som banker.

Läs hela rapporten om Irland