×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Trots sommarens torka ser Sveriges lantbrukare ljusare på framtiden

Lantbruksbarometern

Drygt 30 procent av Sveriges lantbrukare upplever att deras lönsamhet är mycket god eller ganska god. I våras gav 50 procent samma svar. Tillbakagången kan ses som en effekt av sommarens brist på regn. Lantbrukarna tror dock att lönsamheten kommer förbättras under det kommande året. Det visar Lantbruksbarometern höst 2018 som Sifo gjort på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Synen på lönsamheten skiljer sig mellan de olika produktionsgrenarna. De som, trots torkan, är mest positiva är nötköttsproducenterna. Växtodlarna ligger fortfarande lägst, åtta av tio anser att deras lönsamhet är dålig eller mycket dålig medan producenter av griskött har backat mest sedan i våras.

Lantbruksbarometern - hösten 2019  Läs om 500 svenska bönders uppfattning  om konjunkturen. Hämta Lantbruksbarometern

- Det är klart att sommarens brist på regn har påverkat lantbrukarna men samtidigt ska man komma ihåg att de vet att lönsamheten kan variera och tar höjd för det i sina kalkyler. Verkar man i en bransch där vädret är en viktig faktor behöver man ha god planering. Desto viktigare att ha koll på sina ekonomiska flöden, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.

Ljusare bild av framtiden

I undersökningen uppger lantbrukarna att de tror på en bättre lönsamhet framåt. Störst förväntad ökning har växtodlarna men även övriga verksamhetsgrenar tror på en förbättrad lönsamhet. Dessutom uppger drygt sex av tio att de känner ett fortsatt högt förtroende som producenter av livsmedel bland svenska konsumenter.

- Svaren bekräftar den bild vi har och vi känner igen mönstret från tidigare år. Men viktiga delar för att få en långsiktig stabil lönsamhet är en fortsatt konsumentefterfrågan vad vi än äter, att handeln prissätter rätt nivå för de svenska produkterna och att politiken skapar långsiktigheten, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Viktigaste insikterna från Lantbruksbarometern Höst 2018

  • Trots bistrare syn på lönsamheten ser Sveriges lantbrukare ljusare på framtiden.
  • Lantbrukarna känner att de har fortsatt högt förtroende hos svenska konsumenter

Fyra tips till Sveriges lantbrukare

  • Lär känna ditt företags förutsättningar, identifiera utmaningar och gör en ”beredskapsplan” för att kunna agera snabbt med rätt åtgärd
  • Ta hjälp och gör en likviditetsanalys för att planera ekonomin framåt
  • Avvakta med inte nödvändiga investeringar
  • Ta kontroll över företagets intäkter och kostnader genom aktiv riskhantering, till exempel genom valuta- och prissäkring

Fakta om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987. När det gäller lönsamhetsindexet kan nettotalet variera från minus 100 till plus 100.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Sifo 1 000 lantbrukare i januari och 500 lantbrukare i september. Intervjuerna till Lantbruksbarometerns höstsiffror har skett 10-18 september 2018.