×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Ungern - landet med stor agrar potential

Ungern_landet_med_stor_agrar_potential

Ungern är landet med stora möjligheter att bli ett framgångsrikt jordbruksland. Men utvecklingen hämmas av landets politiska historia. Gammalt tänkande hindrar övergången till marknadsorienterad produktion.

Den ungerska utvecklingen har varit en berg- och dalbana när det gäller rationalisering. Fram till 1990 präglades jordbruket av storskaliga kollektivjordbruk. Efter Sovjetunionens fall och den påbörjade demokratiseringen delades åkermarken upp i miljontals privata åkerlappar. Först genom inträdet i EU 2004 påbörjades en anpassning till ett mer konkurrenskraftigt jordbruk. Men fortfarande domineras många lantbruksföretag av äldre personer som utbildades och verkade under kommunisttiden.

Carl-Axel Andersson– Det saknas marknadsekonomiskt tänkande, man vill inte låna pengar vilket gör att företagen missar en chans till snabbare utveckling, säger Carl-Axel Andersson, lantbruksekonom på LRF Konsult som besökte landet under arbetet med rapporten "Bonden i tio EU-länder".

Hans upplevelse är att lantbruket befinner sig i en brytningstid. Att gammalt och nytt ännu lever sida vid sida. Fortfarande finns många små lantbruk med någon enstaka ko eller några grisar. Men de blir hela tiden färre och marken tas över av större och mer bärkraftiga enheter.

 

Men det behövs mer rationaliseringar inom det ungerska lantbruket, säger Carl-Axel Andersson.

 

Trots tillgången till extremt bördig jordbruksmark och stora utvecklingsmöjligheter oroar sig de ungerska lantbrukarna, framför allt över bristen på arbetskraft och konkurrensen från Ukraina.

Det ungerska lantbruket är beroende av billig arbetskraft från just Ukraina, samtidigt som man ser att Ukrainas billiga livsmedelsprodukter även konkurrerar på den ungerska marknaden.

 

Finns det några erfarenheter från Ungern du kan ta med till Sverige?

– Ungern är idag ett land som på grund av sin historia innan 1990 inte utvecklats fullt lika mycket som Sverige. På sikt kommer det att bli en stor utmanare då den agrara potentialen är stor.

Läs hela rapporten om Ungern